Futbalove DresyFodboldtrřjer BřrnVoetbalschoenen kopenbilliga cykelkläderradtrikot kaufentenue cycliste pas chercyklistický dressalg sykkelklćr - Kjřp sykkelklćr til damer og herrecompleti ciclismo - fino al 50% di scontocomprar maillot ciclismoMountainbike kleding - Wielerkleding online kopenkoszulki rowerowe

Feld István beszéde 2006-ban

Feld István ásatásvezető régész beszéde a solymári vár avatásán 2006-ban. A szerkesztett változatot Hegedűs András készítette.

Feld István ásatásvezető régész beszéde a solymári Vár avatásán

(Szerkesztett változat)

Tisztelt Jelenlévők!

Örülök, hogy az előzőekben, Jablonkay Mária megnyitójában, ha röviden is, de Valkó Arisztid és Jablonkay István neve mellett Seres István neve is elhangzott, hiszen ő nemcsak községi vezetőként működött közre a várkutatás szám os periódusában, de megírta a község, és ezen belül a Vár történetét is. Támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg az 1972- 1977-ig itt folyt munkák, melyek során sikerült elvégezni az addig alig bejárható várbelső tereprendezését, sőt, nagyjából ismertté váltak az addig tisztázatlan alaprajzi rendszer fő elemei is.

Ahogy szó esett róla: Jablonkay tanár úr kezdeményezésére Kozák Károly, az Országos Műemléki Felügyelőség régésze irányította akkor a feltárást, amibe én az ő javaslatára, régész hallgatóként kapcsolódtam be. E várról írtam a szakdolgozatomat, majd az utolsó években én vezettem a munkát: főként évfolyamtársaimmal ástam és lapátoltam itt, többször régésztáborokat is szerveztünk középiskolásoknak. Nagy öröm számomra, hogy sokan az egykori egyetemisták és gimnazisták közül is megtisztelték jelenlétükkel a mai rendezvényt.

1977 után ezek a helyi szellemi energiák kicsit kimerültek, de a vár ügye nem aludt el: ennek köszönhető, hogy Pál József építészmérnök tervet készített a konzerválásra, és 2000-ben már nyert az önkormányzat egy pályázati összeget - más kérdés, hogy az ekkor végzett munkák nagy része nem állta ki az idő próbáját. Az igazi nagy lehetőséget az elmúlt évben elnyert EU-támogatás jelentette, amit Szalay Gábor építész tervének megvalósítására kapott Solymár. 2005 őszén először a visszaépíteni tervezett várfal vonalát tártuk fel, egy másfél hónapos ásatás keretében. Itt első éves tanítványaim működtek közre, fő segítőtársam Gál Viktor régész hallgató volt - de mivel a hely fontos bronzkori lelőhely is, segítségemre volt Vicze Magdolna, a százhalombattai régészeti múzeum igazgatója is. Örülök, hogy az említettek közül ugyancsak számo san itt ünnepelnek most velünk együtt.

A feltárást azonban nem sikerült befejezni: a ma korlátokkal körülkerített nagy palotapince az elképzeltnél mélyebbnek bizonyult, így az ásatást az idén is folytatni kellett. Az építkezéssei párhuzamosan is két és fél hónapig dolgoztunk - múlt pénteken álltunk le a munkával - de még mindig nem értük el a pince alját. Bizonyos szempontból ez keresztezte a terveket, de ennek következtében hatalmas mennyiségű, az eddigi kutatók ásatásait jócskán meghaladó mennyiségű leletanyag került elő. Ezeken a feltárásokon már nem lelkes amatőrökkel, hanem professzionális ásatási munkásokkal dolgozhattam: kiemelném a közreműködők közül a kazincbarcikai Ezüstcsákány Bt. munkatársait: náluk alaposabb és lelkiismeretesebb segítőim 30 éves régész pályafutásom során még nem voltak.

Két dologról szeretnék még szólni: meg kell emlékeznem történész-ként és régészként a vár helyreállításáról és bemutatásáról. A múlt héten a visegrádi múzeum igazgatójának adtam át egy meghívót a mai rendezvényre, és meglepve kérdezte: Solymáron van vár? Az egyik alválIalkozónkkal pedig itt a vasútállomásnál közölte egy helybéli, hogy itt nincs is vár ... Ez is jelzi, milyen szükség volt itt a vár megjelenítésére. A koncepcióról Szalay Gábor részletesen fog szólni, de tény, hogya műemlékvédelem csapatmunka, tökéletes megoldás pedig nincs a műemlékvédelemben. Nincsenek általános szabályok - ha csak arra nem gondolunk, hogy "ne hamisíts, ne tévessz meg senkit azzal, amit csinálsz, ne semmisíts meg értéket, hanem őrizd meg és hagyományozd át utódodra, amit te kaptál".

Sokaknak biztosan nem tetszik, ami itt történt, egyesek azt kérdezik: miért nem az eredeti fonna épült újjá? Egyszerű a válasz: a legalaposabb kutatómunka ellenére sem ismerjük az eredeti formát: elpusztult, illetve elbontották. A mai alkalomra készült kis prospektusban látható Kőnig professzor rajza a várról: ez alapján felmerül a kérdés, ha meg lehetett rajzolni, miért nem lehet újraépíteni? Erre azt kell válaszolnom: ez a rajz csak egy feltételezés, ami a megértést és az értelmezést szolgálja. Márpedig ha egy szép, de bizonytalanelképzelést meg akarnak valósítani, akkor - ide nem illő hasonlattal élve - olyan eredményre juthatunk, mint a szocializmus szép eszméj ének megvalósítására tett kísérlet volt...

Kérdezhetik azt is: miért épült ilyen sok új fal és egyéb létesítmény? Erre Szalay Gábor részletesen kitér majd, én csak egyet emelnék ki: ahogy említettem, sokan nem is tudnak erről a várról, így viszont itt megjelent előttünk, a tájban. Solymárnak lett újra vára. A kiépítés az eredeti, kutatás által feltárt helyen jelöli a várfalakat; az új építmények utalnak arra, hogy helyükön kút, kapu és torony volt, s a megvalósult munka a laikus számára is értelmezi, egyúttal használhatóvá teszi a várat. Nagyon tetszett kanonok úr felvetése, hogy gyűljünk itt össze minden év ugyanazon napján: jó lenne, ha ez a nap a solymári vár napja lehetne - ahogy erre már van példa szerte az országban. Ugyanis a vár csak akkor működhet értelmesen, ha használja is a közösség: felidézi számukra az elmúltat és segít annak megértésében.

Mint történésznek, szólnom kell egészen röviden a vár történelmi szerepéről, az itt volt élet színteréről is. A lelkes helytörténészek számára természetesen az ő falujukban álló vár a legszebb és legtökéletesebb - ez azonban távolabbról nézve másképp néz ki. A solymári vár történetének szakaszairól most nem akarok szólni, hogyan került az építtető Laczkfyktól a király kezébe, amikor a királyi hatalom erős volt, és hogyan szerezték meg rögtön a legerősebb nemesi családok, amint a király meggyengült - lényeg az, hogy a vár akkori szerepét ma szinte nem is tudjuk megragadni. Ez a vár a hatalom szimbóluma volt: akinek vára volt, annak hatalma volt a környék felett.

Várunk valamikor Nagy Lajos halálának ideje körül épült: az ország központja akkor még Visegrádon volt, de Zsigmond áthelyezte Budára. Solymár vára pontosan a két vár közt épült, rendkívül veszélyes helyen: az ide katonaságot telepítő főúr dacolhatott az uralkodóval, ha viszont az uralkodó erős volt, megszerezhette magának. Az esztergomi utat a vár nem tudta ellenőrizni, ahhoz messze volt, de hatalmi bázisként állandóan figyelmeztette a környék lakóit, hogy ott lakik az úr. Még akkor is, ha azt is tudjuk: a vár csak időnként szolgált a várúr lakhelyeként - de a várnagynak mindig készen kellett állnia ura megjelenésére.

A vár egykori formáját ma már jól ismerjük, bár még nem tudunk róla mindent. A Laczkfyak vára még nem lehetett több, mint egy lakó épület és egy pince az ovális várfalon belül. Nagyobb kiépítés valószínűleg csak Ulászló idejében történt: akkor épült a torony (melynek formáját nem ismerjük), és az a hatalmas pince, aminek az alját még mindig csak szeretnénk elérni, és ami fölött - most már biztosan tudjuk - egy fából épült, díszes reneszánsz épület emelkedhetett. A vár nem volt alkalmas arra, hogya török korban hatásos védelmet nyújtson, bár a toronyhoz épített fal valószínűleg azért készült, hogya kelet felől várható támadókkal szemben kicsit hatékonyabb ellenállást tudjanak biztosítani. Ilyen támadás azonban nem érte a várat: a Budát elfoglaló törökök ideérkezve nem ütköztek ellenállásba; hogy pontosan mikor és hogyan pusztult el, nem tudjuk. Az biztos, hogy a török számára már nem volt érték: számukra az út ellenőrzése volt az, ezért a solymári vár szerepét az ismeretlen helyen épült vörösvári palánkvár vette át.

Ezt követően pusztulás várt a várra, és egy új szerepkör: az elnéptelenedett faluba érkező új lakosság teljesen logikusan - még ha a mai ésszel nem is teljesen dicsérendő módon - elbontotta a falait. Nem csoda: egyszerűbb volt elvinni innen a követ, mint kibányászni. Ezt nem róhatjuk fel semmiképpen az akkori solymáriaknak: ők ésszerűen hasznosították az épületet; a hasonló korban Zsámbékra települt svábok ugyanígy hordták el a premontrei prépostság köveinek jó részét.

Befejezésképpen egyet szeretnék hangsúlyozni: a vár feltárása és helyreállítása korántsem fejeződött be. Az önkormányzat több pályázatot is szeretett volna benyújtani, de most ennyit lehetett megvalósítani. Nincs még feltárva a mélypince, amely alól még egy mélypince-ág is indul - ami a helyi fantáziában talán mint alagút fog majd megjelenni, noha bizonyosnak látszik, hogy borospince volt. Nincs feltárva a torony körüli terület, ahol a várfal még folytatódott; a melléképület a bokrok alatt, illetve maga a kút, amiben még benne van a betöltés, ezt is egyszer fel lehet majd tárni. Végül feltárásra vár az őskori telep is, melynek számos részletéről pontosan tudjuk, hogy hol van.

A hasznosítási lehetőségek közül hármat emelnék ki. Rendszeres rendezvényeket kell tartani, hogy Solymár és a környéke valóban hasznosítsa ezt a várat; ha lesz szerencse, kitartás és összefogás, akkor anagypince feltárása után egy múzeumépületet is be lehet itt rendezni; végül pedig ideális ez a terep arra is, hogya régész hallgatók a nyári ásatási gyakorlatukat itt folytassák: remélem, hogy továbbra is megkapom az önkormányzat támogatását arra, hogy ez a vár tanásatások helyszíne legyen. Ahogy már többször szó esett, én 30 éve foglalkozom ezzel a várral, ezalatt számos tanulmányt írtam róla. Bízom benne, hogy a munkámat a következő régész generáció folytatni fogja; ehhez pedig szimbolikusan azzal kérem az önkormányzat segítségét, hogy most átnyújtom az általam eddig publikált tanulmányok másolatát Enczmann László polgármester úrnak.

HA


 

Professionelle Uhren Replika speichert Automatische Replica Uhren IWC Portofino Automatic IW356501 Uhren-Serie - Grundlegende Informationen ..Heutzutage sind auch Replica Uhren eine sehr gute Lösung. Diese sind erheblich preiswerter als die Originale und sind auch von der Qualität ...

 • uhren replica kaufen
 • trikotsatz fussball
 • fussballtrikots günstig
 • replica uhren deutschland
 • Replica Uhren Schweiz
 • uhren Fakes
 • uhren fakes
 • replica uhren deutschland
 • louis vuitton günstig
 • replica uhren schweiz
 • replica uhren deutschland
 • 2016 neue Rolex Replik-Uhren UK Mode reflektieren, Replik Rolex Submariner Uhren hier. Günstige gefälschte Omega Uhren Online-Shop verkaufen.